สถานที่ตั้ง: หน้าแรก>ติดต่อเรา

 

สายด่วนเขตฮ่องกง:

ติดต่อ : 3568 4342 (HK Toll Free)
เวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์(ยกเว้นวันหยุด)
เช้า: 9:00 -12:30 น.
เย็น: 14:00 -18:00 น.

 

 

สายด่วนเขตใต้หวัน:

ติดต่อ :02-8227-5626(i3fun)
เวลาทำการ:
ตั้งแต่ 10:00-18:00 น.