สถานที่ตั้ง: หน้าแรก>เงื่อนไขการใช้บริการ

ฮ่องกงพาณิชย์แซมบ้าเกมส์ จำกัด สัญญาบริการสมาชิกแพลตฟอร์ม NGames (สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ NGAMES. สัญญาฉบับนี้ได้กล่าวถึง สิทธิประโยชน์ ข้อผูกมัด ข้อตกลงและเงื่อนไข ต่างๆ ทั้งนี้ยังได้บันทึกถึงความรับผิดชอบและภาระผูกพันของทางบริษัทเอง กรุณาตรอบสอบสัญญานี้อย่างถี่ถ้วนโดยมรกำหนดเวลา 3 วันในการตรวจสอบเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง. หลักจากที่ท่านได้กดตกลง(หมายถึงยอมรับเงื่อนไข) นอกจากท่านจะต้องรับรองว่าข้อมูลส่วนตัวที่กรอกนั้นเป็นจริง ยังจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ และตกลงทำตามกฏสมาชิในแพลตฟอร์ม Ngames (รวมถึงรายละเอียดศูนย์บริการ กติกาสำหรับผู้เล่นใน Ngames ข้อความในประกาศ ต่างๆ) อีกทั้งปฏิบัติตามกฏหมาย. หากท่านเป็นบุคคลไร้ความสามารถ จะต้องได้รับการยินยอมจากตัวแทนทางกฏหมาย 
 

คำนำ
หลักจากที่คุณได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก Ngames แล้ว ก็จะสามารถใช้บริการของทางเราได้. กรุณาปฏิบัติตามข้อกำหนด, หมายเหตุของการเป็นสมาชิกและกฏหมายตามรัฐธรรมนูญไทย.
เงื่อนไขการใช้บริการนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท ฮ่องกงแซมบ้าเกมส์จำกัด สาขาใต้หวัน ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการเกมออนไลน์ เพื่อกำหนดข้อตกลงการใช้บริการระหว่างผู้ให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) ซึ่งจะให้บริการ และผู้ใช้บริการบริษัท ฮ่องกงแซมบ้าเกมส์จำกัด สาขาใต้หวัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”)โดยได้ตกลงทำสัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานต่างๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญา”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
 

คำจำกัดความ
คำจำกัดความดังต่อไปนี้นำไปใช้กับข้อตกลงและแนวทางการจัดการบริหาร :
1.เว็บไซต์เกมส์: หมายถึงเว็บไซต์ที่ทาง Ngames เป็นผู้นำเสนอบริการ
2. แพลตฟอร์ม NGames:หมายถึงเกมส์ที่อยู่ใน เว็บไซต์แล้วที่มีข้อความว่า “”แพลตฟอร์มNgames ”
3.เติมเงิน:หมายถึงผู้ใช้บริการใช้ช่องทางเติมเงินที่ทางเรามีให้ซื้อเพื่อใช้บริการในแพลตฟอร์ม NGames
4. Point:หมายถึงผู้ใช้บริการใช้ช่องทางเติมเงินที่ทางเรามีให้เติมเงินแลกซื้อเป็นมาตรตราเงินที่ใช้ในเกมส์
5.เกมส์ออนไลน์:หมายถึงผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตในการเล่นเกมส์ในแพลตฟอร์ม NGames
6.บทลงโทษ:หมายถึงโดนบล๊อคไม่ให้เข้าแพลตฟอร์ม NGames, หักPoint, หักคะแนนที่เล่นสะสมในเกมส์ตามเห็นสมควร, ริบไอเท็ม, บล๊อคผู้เล่นชั่วคราวหรือถาวรในการเข้าเล่น
7. บัคในโปรแกรม:โปรแกรมที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น, นำเสนอ หรือต้องการให้เกิดเนื่องจากจะกระทบประสิทธิภาพของการดำเนินเกมส์
8.โปรแกรมเสริม:โปรแกรมที่ผู้ให้บริการไม่ได้นำเสนอแล้วส่งผลกระทบหากโหลดใช้
9. ผู้ดูแล(Game Master):ว่าจ้างโดยผู้ให้บริการ เพื่อที่จะดูแลความไหลรื่นของระบบและความกฏกติกาในเกมส์ หรือบริการตอบคำถามผู้ใช้บริการ
10. แพ็กเกจ:เวลาส่งผ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต จะต้องถูกแบ่งแยกเป็นบล๊อคๆ. ในแต่ละแพ็กเกจจะประกอบด้วยบางส่วนของการถ่ายโอนข้อมูล ชนิดของแพ็กเกจ ผู้ส่ง และที่อยู่ของผู้รับ. เริ่มจากส่งไปยังเกตเวย์คอมพิวเตอร์ พออ่านข้อมูลแล้วรับทราบถึงที่อยู่ปลายทาง ก็จะส่งแพ็กเกจไปยังเกตเวย์ที่ข้างเคียง ทำแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีเกตเวย์ที่รับทราบถึงปลายทางของแพ็กเกจนี้ แล้วส่งไปยังจุดหมาย
11.เร็กคอร์ดเกม:ผลการเล่นของผู้ใช้บริการในเว็บของ Ngames (รวมถึงคะแนน, ทองในเกมส์และอื่นๆ)
12.การออกเสียง:หมายถึงสิทธิ์ผู้ใช้บริการที่จะสามารถออกความเห็นในแพลตฟอร์มของ Ngames
13.ชื่อเล่น:หมายถึงชื่อของตัวละครที่ทางเว็บ Ngamesตั้งไว้ห้ามแก้ไขชื่อ

รายละเอียดเงื่อนไข

1.รายละเอียดบริการ
  ทางแพลตฟอร์ม Ngames ให้บริการเล่นเกมส์ออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตกับผู้ใช้บริการ. ทั้งนี้ทางผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการใช้เน็ตโดยตนเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับอินเตอร์เน็ตหรือค่าโทรศัพท์.   เนื่องจากบริการที่มีให้ จึงอยากให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลทุกอย่างตามความเป็นจริง ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากลงทะเบียนแล้ว กรุณาอัพเดตโดยทันทีด้วยหากทางเราพบว่าข้อมูลไม่ตรง หรือไม่ทำการปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือมีแนวต้องการชักจูงไปในทางอื่น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดการให้บริการโดยตามเห็นสมควร 

2.การใช้บัญชีและรหัส
   หลักจากผู้ใช้บริการตกลงในสัญญาและเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเล่นเกมส์ ทางผู้ให้บริการจะทำการส่งชื่อผู้ใช้และรหัส หากเซ็ตชื่อผู้ใช้และรหัสแล้วจะทำการปรับเปลี่ยนไม่ได้ และสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้บริการเท่านั้นผู้ใช้บริการหลักจากได้รับรหัสจะต้องเข้าไปเปลี่ยนในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ. คนฝั่งผู้ให้บริการ(รวมถึงแผนกต้อนรับ หรือคนคุมเกมส์) ห้ามถามรหัสจากผู้ใช้บริการ

3.หลักการรักษาความลับข้อมูล
   เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ทางผู้ใช้บริการจะต้องห้ามนำบัญชีผู้ใช้ และรหัสบอกกล่าวแก่บุคคลที่3หรือยืมผู้อื่นใช้;หากละเมิดผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว 

4.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   สำหรับข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้บริการกรอกไว้ในระบบ ข้อที่ 『ตกลงให้ข้อมูลแก่บริษัทนี้แล้วเครือที่เกี่ยววข้อง』ทางผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูล ชื่อ สถามที่ อีเมล์และข้อมูลอื่นที่ข้องเกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองส่วนบุคคล หากไม่ได้รับอนุญาติจากผู้ใช้บริการตามหลักบัญญัติกฏหมายได้รับคำร้องมาจากศาลยุติธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการคุ้มครองทรัพย์สินและอื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ให้บริการในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือบุคคลที่สาม

5.หยุดหริอเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
   บริการที่ผู้ให้บริการให้ จะต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยียุคนั้นหรือมาตรฐานความปลอดภัย หากมีระบบหรืบันทึกแม่เหล็กไฟฟ้าเสียหายหรือผิดปกติ จะต้องตอบกลับตามมาตรการที่เหมาะสมโดยเร็วหากเกิดสถานการณ์ดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการจะต้องระงับหรือหยุดให้บริการ:อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เกิดล้มเหลวกระทันหันเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเ หรือเหตุสุดวิสัยที่ทำให้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้บริการ

6. สิ้นสุดการให้บริการ
(1) ผู้ใช้บริการกระทำดังต่อนี้คือ การละเมิดข้อตกลงไม่ว่าจะโดยตนเองหรือช่วยผู้อื่นใช้นามของผู้ให้บริการหรือไกล้เคียงในการเล่นเกมส์ใช้โปรกแกรมหรือเครื่องมือทำการแฮ็คหรือทำลายเกมส์ผู้ให้บริการพบว่าผู้ใช้บริการได้ปลอมแปลงประวัติและข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้บริการมีคำพูดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนหลักการและการประกาศในระบบใช้ช่องโหว่ (bug) ในการเล่นเกมส์ทำการขัดขวางบุคคลที่สามในการเข้าร่วม ไม่ว่าวิธีการไดๆก็ตามใช้วิธีการไม่ยุติธรรมและโกงระหว่างเล่นเกมส์ทำการโอนย้ายหรือการค้าขายที่เกิดการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาติสิ่งผิดกฏหมายต่างๆ หรือ ละเมิดคำสั่ง
 (2) หากผู้ใช้บริการละเมิด, ผู้ให้บริการมีสิทธิยุติหรือยกเลิกสัญา และมีการลงโทษ ดังนี้:
ไม่อนุญาตให้เล่น(IDของผู้ใช้บริการจะใช้ไม่ได้):พิจรณาตามกรณี ถ้าไม่ร้ายแรงก็จะหยุดการเล่นไว้ 7 วันหรือมากกว่านั้น.แต่ถ้ากรณีร้ายแรงก็จะยกเลิก IDไปเลย และหยุดดให้บริการIDนี้ถาวรลบบัญชีผู้ใช้ลดระดับของเกมส์ที่ได้เล่นไปหรือไอเท็มที่ได้ไป และริบคืนของที่ได้มาโดยมิชอบผู้ให้บริการควรชดเชย หากไม่สามารถพิสูจน์ความเสียหายสำหรับข้อผิดพลาดหรือหาข้อเท็จจริงไม่ได้
(3) ผู้ใช้บริการสามารถยุติสัญญาเมื่อไดก็ได้ พอสัญญายุติ หลังจากผู้ให้บริการหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้ว ในpointที่ซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ จะคืนไม่ว่าจะด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือ เช็ค ภายในระยะเวลา 30 วัน. แต่ถ้าหากผู้ใช้บริการมีการทำฝ่าฝืน หรือผิดกฏ จะไม่รวมในข้อนี้

7. ยอมรับความเสี่ยง
      ผู้ใช้บริการยอมรับว่าใช้แพลตฟอร์ม Ngames ด้วยความยินยอมบุคคล และยอมรับความเสี่ยง รวมถึงเวลาที่โหลดข้อมูลหรือรูปจากเว็บNgamesหรือคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายจากการโหลดข้อมูลในเว็บ Ngames หรือข้อมูลรั่วไหล ต่างๆ

8.สิทธิร้องเรียน 
     หากผู้ใช้บริการไม่พอใจกับบริการของผู้ให้บริการ กรุณาแจ้งภานใน 7 วันทำการ โดยลายลักษณ์อักษรหรืออีเมล์  และฝ่ายผู้ให้บริการ ช้าสุดต้องตอบภายในระยะเวลา15วันสายบริการตลอด24 ชั่วโมงสายร้องเรียนและอีเมล์ กรุณาดูในเว็บของผู้ให้บริการ                                              

9.สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
   ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า, ทรัพย์สินทางปัญญา, กรรมสิทธิ์, สิทธิ์อื่นในแพลตฟอร์ม NGames ล้วนเป็นของผู้ให้บริการหรือผู้ถือสิทธิ์. นอกจากจะได้รับอนุญาติจากผู้ให้บริการหรือผู้ถือสิทธิ์ ไม่เช่นนั้นห้ามลอกเลียนแบบ ส่งต่อ แก้ไข ในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ได ไม่เช่นนั้นจะต้องรับโทษทางกฏหมาย

10.ปฏิบัติตามกฎหมาย ROC (ใต้หวัน)
     ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายประเทศใต้หวันและกฏระเบียบในการเล่นเกมส์ของซอฟต์แวร์นี้. หากได้มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือกฎหมาย ผู้ใช้บริการตกลงที่จะโดนผู้ให้บริการระงับหรือยกเลิกบัญชีและหยุดให้บริการการเกมส์ของบริษัท. หากมีการทำผิดกฎหมายทางผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวผู้ใช้บริการตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศใต้หวันหรือกฎระเบียบอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ. หากใช้แพลตฟอร์ม Ngames นอกเหนือประเทศใต้หวัน ก็ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฏหมายประเทศนั้น.ผู้ใช้บริการตกลงเงื่อนไขที่จะไม่เปิดเผย ตีแผ่ตัวอักษร ภาพหรือรูปแบบไดๆ ที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาท ไม่เป็นความจริง ข่มขู่ อนาจาร ลามก ผิดกฏหมาย เป็นภัยต่อผู้อื่น หรือละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ในเว็บไซต์ไดๆของบริษัทฮ่องกงพาณิชย์แซมบ้าเกมส์ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ทำการตีแผ่โฆษณาไดๆในแพลตฟอร์ม Ngamesผู้ใช้บริการตกลงที่จะเลี่ยงการพูดคุยเรื่องส่วนตัวในบอร์ดสาธารณะ และเวลาโพสข้อความจะเคารพสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นและสิทธิ์อื่นๆตามกฏหมายผู้ใช้บริการตกลงที่จะเคารพในลิขสิทิ์ ไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบข้อความ รูปภาพ หรืออื่นๆ

11.มาตรฐานการเก็บเงิน
     ตารางค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์ม NGames (รายละเอียดโปรดดูในเว็บไซต์)
หากมีการปรับเปลี่ยนราคา จะคิดตามวันที่ได้มีการปรับราคา หากผู้ใช้บริการได้ใช้บัตรเติมเงินก็จะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องราคาเมื่อมีเวลาปรับเปลี่ยนเวลามีการปรับปลี่ยนราคา ทางผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนวันปรับ และจะประกาสในเว็บไซต์ ระหว่างการดำเนินเกมส์ หรือตอนคำนำเกมส์ขึ้น และอีเมล์แจ้งในเว็บไซต์จะมีชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อมูลนั้นจะเป็นส่วนนึงในสัญญา. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นอัตตราเงิน   ใต้หวัน และจะต้องจ่ายก่อนใช้บริการ. หลังจากผู้ใช้บริการตกลงเงื่อนไข ก็จะหมายถึงตกลงให้ผู้ให้บริการหักค่าใช้จ่ายจากบัญชีโดยอัตโนมัติ. 

12.บันทึกอิเล็กทรอนิกส์
     บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการใช้ในแพลฟอร์ม Ngames นั้น จะเป็นสิทธิ์ของผู้ให้บริการในการครอบครอง และทำการเก็บรักษา.ผู้ใช้บริการสามารถมีสิทธิ์ในการครอบครองแล้วขอลเขตนั้นอยู่ที่ทั้ง2ฝ่ายทำการตกลงในสัญญา

13.วิธีการค้นหาและค่าใช้จ่ายสำหรับระยะเวลาการเก็บรักษาบันทึกเกมส์:
     ผู้ให้บริการควรเก็บรักษาบันทึกเกมส์ไว้ 30 วัน เพื่อที่ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาได้ผู้ใช้บริการต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านอินเตอร์เน็ตหรือด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อทำเรื่องขอดูบันทึกเกมส์ของตนและต้องมีบัตรประชาชนหรือเอกสารไดๆที่พิสูจน์ได้ ค่าใช้จ่ายในการค้นหาสอบถามผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหลังจากที่ผู้ให้บริการได้รับเรื่องก็จะทำการส่งบันทึกเกมส์โดยซีดีหรือโดยเอกสารภายใน7วัน
 
14.กฏการบริหารเกมส์และการประกาศ
     เพื่อรักษาความเป็นระเบียบระหว่างการดำเนินเกมส์ ผู้ให้บริการจะต้องตั้งบรรทัดฐานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันสำหรับกฎการเล่นในเกมส์ และผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามนั้นกฎระเบียบในการเล่นเกมส์ ประกาศ บริการในด้านสื่อโฆษณา หรือการเผยแพ่ร จะถือว่าเป็นหนึ่งในข้อกำหนดในสัญญาด้วย แล้วมีผลเท่าเทียมกัน

15.ความปลอดภัยของบัญชี
    ทั้งสองฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชี. ผู้ให้บริการควรให้กลไกในการรักษาความปลอดภัย (การ์ดรักษาความปลอดภัย หริอ รหัสล็อค) หากบันทึกอิเล็กทรอนิกยังพบว่าถูกโอนย้านผิดปกติ หลังจากทางเราคอนเฟิร์ม แล้วจะตั้งค่าคืนเป้นสภาพเดิมโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนทางไดก็แล้วแต่หากพบว่ามีบุคคลที่3ใช้บัญชีของผู้ใช้บริการอย่างผิดกฏหมาย หรือความปลอดภัยได้มีการรั่วไหล ควรแจ้งฝ่ายตรงข้ามโดยทันที
ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริงในการลงทะเบียนเข้าสู่การเป็นสมาชิก แล้วจะต้องรับการตรวจสอบเป็นระยะๆ หากพบข้อผิดปกติจะถูกระงับการใช้บริการและขอให้เปลี่ยนรหัสใหม่. กรุณาใช้ข้อมูลตามความเป็นจริงในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หากมีผู้ปลอมแปลงเข้าร่วมจะถูกยกเลิกสิทธิ แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลทีหลัง

16.คุณภาพการเชื่อมต่อและการชดใช้
    เนื่องจากระบบได้วางแผนในการบำรุงซ่อมแซม จึงจะมีเวลาที่ระบบจะต้องทำการปิด แล้วจะแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ในประกาศของเว็บเกมส์. อีกทั้งจะแจ้งผู้ใช้บริการตอนที่ทำการเข้าสู่ระบบ และระหว่างการดำเนินของเกมส์  หากผู้ให้บริการมีเกมส์ฟรีในNgameให้เล่น และผู้ใช้บริการนอกการอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่จำเป้นเป็นต้องใช้ในการเล่นออกเองแล้ว ไม่ได้มีค่าบริการที่เกิดจากทางเราเรียกเก็บ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบไดๆทั้งสิ้น. แล้วหากผู้ให้บริการเล่มเกมส์โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ถ้าเกมส์มีการไม่สามารถเชื่อมต่อหรือเน็ตหลุดทาง Ngames จะทำการคืนค่าเงินที่หัก หรือ ไม่เก็บค่าบริการตามที่ได้รับความเสียหายในการเล่นเกมส์ หรือเพิ่มเวลาในการเล่นเกมส์ให้

17.รายละเอียดเกมส์และเงื่อนไขการคืนเงิน
     ในการเล่มเกมส์นี้ กรุณาเช็ครายละเอียดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำที่ต้องใช้ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ทางการของเกมส์. ซ่อมบำรุงเกมส์และเวลาเปิดปิดเครื่อง กรุณาดูในประกาศของเว็บทางการผู้ใช้บริการสามารถทำเรื่องขอคืนสินค้าและเงินในสภาพที่ยังไม่ได้เปิดใช้และแนบใบเสร็จ ภายในระยะเวลา7วัน นับจากวันซื้อ

18.การจัดส่ง
    ผู้ใช้บริการยอมรับที่ผู้ให้บริการแจ้งรายละเอียดของสัญญาผ่านอีเมล์ถ้าหากผู้ใช้บริการได้มีการแก้ไขอีเมล์ ต้องรีบแจ้งทางผู้ให้บริการในการรับทราบ ที่อยู่จัดส่งอีเมล์ใหม่ผู้ให้บริการจะใช้มาตรฐาน ที่จัดส่งอีเมล์เวลาใช้ เป็นบรรทัดฐานว่าผู้ใช้บริการได้รับแล้ว

19.การแก้ไขข้อกำหนด 
     ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ข้อกำหนด กติกาเกมส์ และจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บหลัก Ngames, แพลตฟอร์ม Ngames (ประกาศ) หรือผ่านทางอีเมล์ให้ผู้ใช้บริการ. ถ้าหากผู้ให้บริการไม่ยอมรับข้อเปลี่ยนแปลง จะต้องไม่เข้าไปใช้บริการไดๆในแพลตฟอร์ม Ngamesอีก. หากใช้ทางเราจะถือว่ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง.

20.บัญญัติบุคคล
     สัญญาฉบับนี้ ถ้าหากเงื่อนไขใดหรือทั้งหมดเป็นโมฆะ ไม่ส่งผลต่อข้อบัญญัติอื่นๆ

21.กฎหมายทบังคับและเขตอำนาจของศาล
     สัญญาฉบับนี้สำหรับรายละเอียด กฏระเบียบในการเล่นเกมส์และสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการในการใช้บริการ ทั้ง2 ฝ่ายตกลงที่จะยึดถือกฏหมายบังคับของประเทศใต้หวัน.กรณีเกิดข้อพิพาทขึ้นเนื่องด้วยสัญญาฉบับนี้ หากจำเป็นที่จะฟ้องร้อง ทั้ง2ฝ่ายตกลงที่จะฟ้องร้องที่เขตอำนาจของศาลชั้นต้นที่ศาลในไทเป